VÅR BEHANDLING AV
DINA PERSONUPPGIFTER

Du har blivit hänvisad hit för att BTP Sweden AB (”Vi”, ”Boost Technical Power”, ”Oss”) såsom personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter om dig, vilket Vi gör för att du är en viktig person för Oss och vår verksamhet. Behandlingen sker i enlighet med Personuppgiftslagen (”GDPR”) samt vad som i övrigt anges härnedan. Har du frågor eller funderingar kring hur Vi behandlar dina personuppgifter eller vill ha rådgivning kring integritetsfrågor, GDPR eller den kommande Europeiska Dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Vi sammanställer och sparar information om våra nuvarande och potentiella klienter, våra samarbetspartners och andra kontakter i syfte att upprätthålla våra kontakter och nätverk, hålla vår kunskap och information om dessa aktuell samt marknadsföra våra tjänster. I vår behandling av dina personuppgifter väger Vi ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse av att upprätthålla våra nätverk i enlighet med det föregående. Vi strävar därför efter att alltid ha korrekt information om dig och att bara spara det som är nödvändigt, och hanterar därför i huvudsak dina kontaktuppgifter, din roll i din organisation och information om vilken typ av juridik Vi uppfattar är mest intressant för dig. Om du har något emot detta, om du vill veta exakt vilka uppgifter Vi behandlar om dig eller om du vill säkerställa att vår information om dig är korrekt är du välkommen att höra av dig till oss. Du har även möjlighet att vända dig till Datainspektionen angående vår behandling av dina personuppgifter.

Vår information om dig kommer bara finnas tillgänglig för de personer hos Oss som behöver den för de syften som beskrivs ovan och vi kommer inte, med undantag endast för teknisk funktionalitet inom ramen för ovanstående syften, tillgängliggöra den utanför BTP SWEDEN AB utan ditt uttryckliga samtycke.

Personuppgiftspolicy