Svåra tider i byggbranschen

I byggbranschen råder just nu svåra tider, präglade av omfattande förändringar och utmaningar. Många företag genomför personalnedskärningar och månatliga uppsägningar har blivit allt vanligare. Denna minskning av arbetskraft är delvis en konsekvens av de ekonomiska utmaningarna, samt att projektanställdas uppdrag…

Sverige släcks ner…

Bristen på utbildade installatörer i Sverige är inte bara en statistik, det är en realitet med betydande konsekvenser för samhället och näringslivet. Med en stadigt växande efterfrågan och enligt Svenskt Näringsliv en avsaknad av hela 30 000 kvalificerade installatörer, står…

Inläggsnavigering