Boost btp.se team

Kompetensfabriken
Finns ingen kompetens?
Då tillverkar vi den

Det råder stor kompetensbrist i elektrikerbranschen och det är en bransch med en hög ingångströskel – elsäkerhet kräver utbildning .

Det finns många personer med ambitioner som inte trivs i sina nuvarande jobb. Och för en privatperson kan tröskeln att byta karriär vara ännu högre. Det är en stor investering både i tid och pengar.

Vad är kompetensfabriken?

Vårt nya koncept Kompetensfabriken ger dig möjlighet att säkra upp en anställning som elektriker redan innan du är färdigutbildad. Genom att ingå ett avtal med Boost och Trainor betalar du dessutom endast för halva utbildningen. Den andra halvan är en investering av Boost i dig då du inledningsvis startar din karriär som uthyrd elektriker från Boost.

Det finns många personer med ambitioner som inte trivs i sina nuvarande jobb. Och för en privatperson kan tröskeln att byta karriär vara ännu högre. Det är en stor investering både i tid och pengar.

Boost btp tekniker elektriker
Elektriker boost

Så går det till

Du ansöker om ett samarbete och blir kontaktad av Boost. Därefter skrivs avtal, en individuell studieplan upprättas och du börjar studera hos Trainor. Utbildningen inleds med att du läser 1000 poäng det första året, därefter praktiserar du i två veckor hos ett av Boosts utvalda företag. När praktiktiden är slut får du en lärlingsanställning och parallellt, under 6 månader, läser du de sista 500 poängen. Du fortsätter sedan din lärlingstid på samma företag i ytterligare 6 månader, sedan är du färdigutbildad elektriker.

Beroende på hur du och Boost formulerat ert avtal fortsätter din karriär hos Boost eller företaget som du genomförde din lärlingsperiod hos.

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter

Fyll i formuläret eller kontakta någon av våra medarbetare.

    Kompetensfabriken